Na het laten schilderen, spuiten of plakken van uw pand of ander object, is het van belang dit deugdelijk te onderhouden. Het maken van een onderhoudsplanning van bijvoorbeeld uw pand is om meerdere redenen een logische keuze. Een van de belangrijkste redenen om een onderhoudsplanning te maken is dat onderhoud gemoeid gaat met kosten. Het maken van een onderhoudsplanning is de eenvoudigste wijze de onderhoudskosten te beheersen, doordat de planning de te verwachten toekomstige kosten in kaart brengt. Dit leidt er onder meer toe dat er weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot het laten vervangen of repareren van gebreken. Tevens wordt de kans op onverwachte kosten verkleind en kan er in de begroting rekening nauwkeurig gehouden worden met toekomstige onderhoudskosten. Op deze manier kan er gericht beleid worden gevoerd met betrekking tot het onderhoud aan uw pand.